เหรียญรุ่นเจริญพรสังฆาฏิ(เจริญพรกลาง) หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน (รายการลุ้นเนื้อ)

LINE LOGO SVG แชท

รายละเอียดเพิ่มเติม

[เปิดจอง]

[จอง] เหรียญรุ่นเจริญพรสังฆาฏิ(เจริญพรกลาง) หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน(ลุ้นเนื้อ)

งานบุญใหญ่เหรียญเจริญพร สังฆาฏิ (เจริญพรกลาง) หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน
จัดสร้างโดยวัดห้วยด้วน โดยดำริของหลวงพ่อพัฒน์
วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง:
1. กองทุนก่อสร้างอาคารนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ งบประมาณ 12 ล้านบาท โดยดำริของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เป็นเจ้าภาพ
2. กองทุนสร้างพระรูปเหมือน หลวงพ่อพัฒน์ องค์ใหญ่ ความสูง 9.9 เมตร งบประมาณ 15 ล้านบาท โดยดำริของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม
3. กองทุนก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม งบประมาณ 15 ล้านบาท โดยดำริของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม

เหรียญรุ่นเจริญพรสังฆาฏิ(เจริญพรกลาง) หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน (รายการลุ้นเนื้อ)
LINE LOGO SVG สอบถามได้ครับ